Bilkent University

Department of History


and

Bilkent Historical Society

present

Galloping History

16-18 April 2014, Ankara

An International Symposium on the History of Horses and Equine Culture
Bilkent Üniversitesi

Tarih Bölümü


ve

Bilkent Tarih Topluluğu

sunar

Dörtnala Tarih

16-18 Nisan 2014, Ankara

At ve atlı kültürün tarihi üzerine uluslararası sempozyum
Preliminary Program (Brochure Format)

(Open to minor changes)
Sempozyum Program Taslağı(Broşür Formatı)

(Programda ufak değişiklikler olabilir)
Getting to Bilkent and other details

Ulaşım ve diğer bilgiler